KONSULENT/RÅDGIVNING

 • Konsulentydelser på timebasis
 • Møder: fysisk, telefonisk, web
 • Fakturering for påbegyndte ½ time

PRODUKTIONSTIMER

 • Produktionstimer på timebasis
 • Udarbejdelse af aftalte opgaver
 • Fakturering for forbrugt tid

TRANSPORT

 • Timepris for samlet køretid

OPSTARTSMØDE
00,00 dkk

 • 15 minutters varighed
 • Telefonisk eller mail
 • Afstemning af forventninger til opgaven

TILBUD
På baggrund af dine ønsker

Tilbud er gældende i 30 dage fra udstedelsesdato

ACCEPT AF TILBUD

Bekræftelse af tilbud skal ske pr. mail. Besvarelse af tilbudsmail med bekræftelse er fyldestgørende.

BETALINGSBETINGELSER
Opgaver over 5.000,00 dkk

 • 50 % af det totale beløb fakturereres og betales forud for opgavens start
 • 25 % fakturereres ved godkendelse af layout og funktionaliteter
 • 25 % fakturereres når opgaven er afsluttet
 • 8 dages kredittid

BETALINGSBETINGELSER
Opgaver under 5.000,00 dkk

 • Skal være betalt forud for opgavens påbegyndelse
 • Faktura fremsendes efter accept af tilbud
 • Ikke mulighed for afbetaling
 • 8 dages kredittid

KORREKTUR
1 runde inkluderet i prisen

 • Inden opgaven afrundes har kunden 1 korrekturrunde
 • Eventuelle rettelser implementeres
 • Ved yderligere korrekturrunder er prisen 775,00 dkk/timen
 • Eventuelle “ikke-fuldførte” rettelser afholdes af Webklar

OPSIGELSE AF HOSTING
Skal ske tre måneder før op til den 1. i en måned.

LEVERINGSBETINGELSER
Generelle

Opgaven leveres efter aftale med kunden

Opgaven er afsluttet når:

 • Kunden har godkendt den leverede ydelse jf. tilbuddet
 • Sidste betaling er synlig på WEBKLARS konto

OVERDRAGELSE
Rettigheder og logins

 • Når sidste faktura betales overgår alle hjemmesidens rettigheder til kunden. Det betyder, at du som kunde nu har ansvaret for, at vedligeholde og sørge for backup. Du har endvidere rettigheden som administrator.
 • WEBKLAR fralægger sig herfra alt ansvar vedr. hjemmesiden – alt fra opsætning, layout, backup, tekniske foranstaltninger vedr. evt. “break down”.

VEDLIGEHOLDELSE
Abonnementsordning

 • Webklar varetager vedligeholdelse under udviklingen
 • Ved tilkøb af en WEBKLARVICE-løsning varetager WEBKLAR vedligeholdelsen i henhold til løsningens indhold

OBS! Har du administratorrettigheder fralægger WEBKLAR sig ethvert ansvar ved ændringer og fejlmeldinger, med mindre det fremgår direkte af log-oplysningerne, at WEBKLAR er årsagen.

Læs mere om VEDLIGEHOLDELSE & FREELANCE

TIP
Der opfordres til ikke at justere på de tekniske indstillinger,
med mindre du har kendskab til WordPress.
Angiv f.eks. kun én eller to personer som administratorer.
Det mindsker risikoen for fejl.

EKSTRA FEATURES
Ønsker du andre funktioner, der ligger udover det, som temaet tilbyder, kan dette selvfølgelig også lade sig gøre, men ingen store ændringer foretages uden din accept af indhold og pris.

 • … STIL KRAV, DET GØR JEG!”